A tradución literaria

Autor:
Helena Cortés Gabaudan
Editorial:
Servizo De Publicacións Da Universidade
ISBN
9788481589825
Idioma
Publicado
2023
Nº de páginas
321
Formato
Bolsillo
5,00€

O presente “breviario” pretende ser, ante todo, unha reflexión crítica sobre o significado profundo da tradución literaria en claro e polémico contraste de partida coa tradución de tipo técnico ou instrumental. Tras unha longa introdución reflexiva sobre o alcance e mailo valor da tradución da literatura, ofrécese un percorrido polas definicións de ‘tradución’ que se foron desenvolvendo ao longo da historia –divididas en dúas grandes épocas, dende a Antigüedade ata a Ilustración e dende o século XIX ata a actualidade-, continuando cun pequeno repaso aos grandes paradigmas teóricos actuais sobre a tradución, aínda que partindo dun profundo escepticismo sobre a utilidade real da teoría á hora da práctica real. Finalmente, tras unha ollada ao modo de ensinar tradución nas universidades rematamos cun decálogo lúdico de consellos prácticos para traducir literatura.