Dicionarios e gramáticas


por página
Imagen de Gramatica Da Lingua Galega I Fonetica E Fonoloxia

Gramatica Da Lingua Galega I Fonetica E Fonoloxia

Sinopse Este primeiro volumen pretende ofrecer ao público interesado un estudo o máis completo posible da fonética e da fonoloxía galega
Imagen de Dicionario Xerais Galego-Castelán, Castellano-Gallego

Dicionario Xerais Galego-Castelán, Castellano-Gallego

Sinopse Este Dicionario Xerais Galego-castelán/Castellano-gallego constitúe un vocabulario de correspondencias entre 25.000 entradas do léxico estándar de ambas as dúas linguas. En cada unha das entradas sinálase, ademais, a súa categorización gramatical, a fraseoloxía de uso máis habitual, así (...)
Imagen de Gramatica Da Lingua Galega II Morfosintaxe

Gramatica Da Lingua Galega II Morfosintaxe

Sinopse 1. Introdución. 2. O nome. 3. Os pronomes. 4. O verbo. 5. O adverbio. 6. A preposición. 7. A conxunción. 8. A sintaxe: estructura do enunciado. 9. Desenvolvimento das abreviaturas usadas nos textos literarios. 10. Bibliografía. 11. Índices.
Imagen de Dicionario Xerais De Primaria

Dicionario Xerais De Primaria

Sinopse • Linguaxe sinxela, viva e actual • Deseño gráfico concibido para facilitar a lectura e a visión global de cada entrada • Entradas a cor e maior tamaño, para facilitar a busca e centrar a atención • Tamén a cor as categorías gramaticais, as abreviaturas e as expresións • 14.000 voces (...)
Imagen de Estilística Da Lingua Galega

Estilística Da Lingua Galega

Sinopse Xosé Ramón Freixeiro Mato elaborou esta Estilística da lingua galega co obxectivo de ordenar e sistematizar os valores expresivos do idioma galego, dotándoo así dunha ferramenta de análise da cal outras linguas próximas xa dispoñen desde hai tempo. A obra, realizada fundamentalmente con (...)
Imagen de Pequeno Xerais

Pequeno Xerais

O máis exitoso dicionario de lingua galega, agora ampliado e actualizado. Unha obra ideada para a consulta básica de termos do noso idioma e óptima para o seu manexo no ámbito escolar. - Novo deseño, máis atractivo e pensado para facilitar a busca da información.- 19.500 entradas, das cales 1.500 (...)
Imagen de Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

O cambio lingüístico calla cando unha innovación fonética, fonolóxica, morfolóxica, sintáctica, lexical, semántica ou pragmático-discursiva alcanza un suficiente grao de difusión nas distintas variedades dun idioma. Estas innovacións nacen ás veces debido a impulsos que teñen que ver estritamente (...)
Imagen de A Lingua Das Cantigas. Gramática Do Galego-Portugués.

A Lingua Das Cantigas. Gramática Do Galego-Portugués.

Velaquí un libro de grande interese para todos aqueles que aman a nosa historia, a nosa lingua e a nosa literatura. O seu autor,Pär Larson, é un sueco afincado en Italia que coñece coma poucos as nosas cantigas medievais. Estamos diante da primeira descrición sistemática da lingua usada polos (...)
Imagen de Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Este Dicionario fraseolóxico bilingüe galego-castelán e castelán-galego, da autoría de Carme López Taboada e Mª Rosario Soto Arias, recolle máis de vinte mil frases feitas, o que supón un dos maiores repertorios lexicográficos deste tipo publicado en lingua galega. A información proporcionada en (...)
Imagen de Gramática Práctica Da Lingua Galega

Gramática Práctica Da Lingua Galega

A fonoloxía do galego -Ortografía - A acentuación - A voz pasiva - As perífrases verbais - O verbo - Desvíos léxicos - A oración simple - A oración composta - A conxugación regular - A colocación do pronome átono - O artigo - Os numerais - A formación do xénero - O adxetivo e os graos - Os pronomes (...)
Imagen de DICCIONARIO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

DICCIONARIO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

La música es uno de los patrimonios más valiosos y decisivos de la cultura occidental. Conocer sus raíces nos conduce al origen de un arte tan profundo como enigmático, y a familiarizarnos con nuestro propio pasado como civilización. La idea que preside la presente obra, original y única por su (...)
1 2 3 Siguiente