Dicionarios e gramáticas


por página
Imagen de Gramatica Da Lingua Galega I Fonetica E Fonoloxia

Gramatica Da Lingua Galega I Fonetica E Fonoloxia

Sinopse Este primeiro volumen pretende ofrecer ao público interesado un estudo o máis completo posible da fonética e da fonoloxía galega
Imagen de Gramatica Da Lingua Galega II Morfosintaxe

Gramatica Da Lingua Galega II Morfosintaxe

Sinopse 1. Introdución. 2. O nome. 3. Os pronomes. 4. O verbo. 5. O adverbio. 6. A preposición. 7. A conxunción. 8. A sintaxe: estructura do enunciado. 9. Desenvolvimento das abreviaturas usadas nos textos literarios. 10. Bibliografía. 11. Índices.
Imagen de Gramática Práctica Da Lingua Galega

Gramática Práctica Da Lingua Galega

2ª Edición corrixida A Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e Expresión destínase a todas aquelas persoas que desexen ampliar, consolidar e sistematizar o seu coñecemento explícito do galego e resolver dúbidas de tipo teórico-práctico a nivel oral e escrito. Está concibida como un (...)
Imagen de Dicionario Xerais De Primaria

Dicionario Xerais De Primaria

Sinopse • Linguaxe sinxela, viva e actual • Deseño gráfico concibido para facilitar a lectura e a visión global de cada entrada • Entradas a cor e maior tamaño, para facilitar a busca e centrar a atención • Tamén a cor as categorías gramaticais, as abreviaturas e as expresións • 14.000 voces (...)
Imagen de Estilística Da Lingua Galega

Estilística Da Lingua Galega

Sinopse Xosé Ramón Freixeiro Mato elaborou esta Estilística da lingua galega co obxectivo de ordenar e sistematizar os valores expresivos do idioma galego, dotándoo así dunha ferramenta de análise da cal outras linguas próximas xa dispoñen desde hai tempo. A obra, realizada fundamentalmente con (...)
Imagen de Dicionario Língua Secundaria

Dicionario Língua Secundaria

Máis de 30?000 entradas e locucións. Con etimoloxía desenvolvida. Con sinónimos, antónimos e familias de palabras que amplían o vocabulario do dicionario. Abundantes exemplos que completan as definicións, axudan á súa comprensión e fan deste dicionario unha obra práctica. Abundantes (...)
Imagen de Pequeno Xerais

Pequeno Xerais

O máis exitoso dicionario de lingua galega, agora ampliado e actualizado. Unha obra ideada para a consulta básica de termos do noso idioma e óptima para o seu manexo no ámbito escolar. - Novo deseño, máis atractivo e pensado para facilitar a busca da información.- 19.500 entradas, das cales 1.500 (...)
Imagen de Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

Fonética E Fonoloxía Históricas Da Lingua Galega

O cambio lingüístico calla cando unha innovación fonética, fonolóxica, morfolóxica, sintáctica, lexical, semántica ou pragmático-discursiva alcanza un suficiente grao de difusión nas distintas variedades dun idioma. Estas innovacións nacen ás veces debido a impulsos que teñen que ver estritamente (...)
Imagen de A Lingua Das Cantigas. Gramática Do Galego-Portugués.

A Lingua Das Cantigas. Gramática Do Galego-Portugués.

Velaquí un libro de grande interese para todos aqueles que aman a nosa historia, a nosa lingua e a nosa literatura. O seu autor,Pär Larson, é un sueco afincado en Italia que coñece coma poucos as nosas cantigas medievais. Estamos diante da primeira descrición sistemática da lingua usada polos (...)
Imagen de Manual Práctico Do Galego

Manual Práctico Do Galego

O Manual práctico de galego forma parte da colección que Baía Edicións dedica a poñer en mans das persoas interesadas en coñecer o noso idioma uns manuais de fácil comprensión, ao tempo que proporcionar uns textos para aqueles que precisen dunha forma rápida e segura resolver dúbidas a respecto da (...)
Imagen de Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Dicionario De Fraseoloxía Galego-Castelán Castelán-Galego

Este Dicionario fraseolóxico bilingüe galego-castelán e castelán-galego, da autoría de Carme López Taboada e Mª Rosario Soto Arias, recolle máis de vinte mil frases feitas, o que supón un dos maiores repertorios lexicográficos deste tipo publicado en lingua galega. A información proporcionada en (...)
Imagen de Gramática Práctica Da Lingua Galega

Gramática Práctica Da Lingua Galega

A fonoloxía do galego -Ortografía - A acentuación - A voz pasiva - As perífrases verbais - O verbo - Desvíos léxicos - A oración simple - A oración composta - A conxugación regular - A colocación do pronome átono - O artigo - Os numerais - A formación do xénero - O adxetivo e os graos - Os pronomes (...)
1 2 Siguiente