XAQUÍN MARÍN/REIMUNDO PATIÑO

Imagen de 2 Viaxes

2 Viaxes

Xaquín Marín e Reimundo Patiño naceron , respeutivamente , en Fene e na Coruña . Alternan o grafismo narrativo ca pintura e a colaboración en revistas. Unha das suas loitas de darlle a´s fitas dibuxadas a maoria de idade fronte o cine e a literatura convencional . Facer que iste novo meio de (...)