Xosé Ramón García Vázquez/XOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ

Imagen de Guía Das Plantas De Galicia

Guía Das Plantas De Galicia

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xose Ramon Garcia, e un instru-mento imprescindible para o coñecemento básico da actual flora do noso pais. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miudo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas (...)
Temas Guías Gal