Ramón X. Beltrán Carballeira

Imagen de Cyrano De Bergerac

Cyrano De Bergerac

Hai moitos libros e manuais que tratan de aspectos puntuais da nosa lingua, gramática, ortografía, linguaxes específicas e mesmo diccionarios, mais estamos orfos dunha obra que conxugando tódals anteriores dea respostas sinxelas e doadas de entender para cada vez máis grande grei, á dos opositores (...)
Imagen de Galego Práctico Na Aula

Galego Práctico Na Aula

Índice Fonética. Ortografía. Morfoloxía. Léxico semántica. Sintaxe. Problemas da lingua. Bibliografía.
Temas Guías Gal